ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ

 

1.Торохтин М.Д. Углекислые железисто-марганцево-мышьяковистые минеральные воды Закарпатья и их лечебное применение: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. докт. мед. наук. - К., 1973. - 33 с.

 

2.Киртич Л.П. Принципи діагностики та бальнеотерапії дисфункцій кишечника при хронічному дуоденіті: Автореф. дис....докт.мед.наук. - Одеса, 1997. - 43 с.

 

3.Торохтін О.М. Наукове обґрунтування засновків оптимізації санаторного відновлювального лікування хворих на інфаркт міокарда: Автореф. дис. на здобут. наук. ступ. докт. мед. наук. - Одеса, 2002. - 39 с.

 

4.Андрашко Ю.В. Терапевтична та ліпідонормалізуюча дія курортних факторів Солотвино при псоріазі: Автореф. дис. на здобут. наук. ступ. докт. мед. наук. - Київ, 2003. - 39 с.

 

5.Рогач І.М. Організація системи медичного забезпечення населення під час надзвичайних ситуацій природного ґенезу: Автореф. дис. на здобут. наук. ступ. докт. мед. наук. - Київ, 2005. - 34 с.

 

6.Лемко І.С. Клініко-патогенетичне та хронобіологічне обґрунтування диференційованого застосування спелеотерапії та керованої галоаерозольтерапії у відновлювальному лікуванні хворих на бронхіальну астму: Автореф. дис. на здобут. наук. ступ. докт. мед. наук. - Одеса, 2008. - 44 с.

 

7.Лемко О.І. Клініко-патогенетичне обґрунтування принципів галоаерозольтерапії та імунореабілітації у відновлювальному лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання легень: Автореф. дис. на здобут. наук. ступ. докт. мед. наук. - Ялта, 2011. - 48 с.

Контакти

  • 88000, Україна
    м. Ужгород,
    вул. Великокам'яна, 10

  • +38 0312 637462

  • isl@rehab.uzhgorod.ua