Навчально-педагогічні методичні розробки НПМЦ «Реабілітація»

1. Методические указания к изучению биохимии для студентов 2 и 4 курсов медицинского факультета. Методы биохимического обследования больных бронхиальной астмой (Пащенко А.Е., Фабри З.Й., Барна К.П., Сливко Р.Я., Задорожная Т.А.). – Ужгород, 1984. – 69 с.;

2. Методичні вказівки до курації хворого та написання історії хвороби (для студентів IV курсу медичного факультету) / М.І.Фатула, О.А.Рішко, Ю.В.Рошкович, Н.С.Машкаринець, М.М.Шутев, М.І.Лазорик, О.С.Кишко, О.І.Лемко, В.В.Свистак, Т.М.Ганич, М.М.Блецкан. – Ужгород, 1997. – 12 с.;

3. Методичні вказівки з виробничої практики по терапії для студентів IV курсу медичного факультету / М.І.Фатула, О.С.Кишко, О.І.Лемко, Н.С.Машкаринець, О.А.Рішко, М.М.Шютєв, ґв.В.Свистак. – Ужгород, 1999. – 11 с.;

4. Лемко О.І. Курс лекцій із загальної фізіотерапії та курортології. – Ужгород, 2000. – 120 с.;

5. Клінічні класифікації захворювань внутрішніх органів: навчальний посібник для студентів IV-VI курсів медичного факультету / колектив авторів під заг. ред. Ганича Т.М. – Ужгород, 2001. – 108 с.;

6. Клінічна фармакологія протимікробних, протигрибкових, противірусних та протитуберкульозних препаратів: Навчальний посібник для самопідготовки до клінічних практичних занять для студентів старших курсів вищих навчальних закладів України / С.Д.Максимов, В.М.Вайс, М.М.Блецкан, О.І.Лемко, М.М.Шютєв. – Ужгород: УжНУ, 2004. – 53 с.;

7. Функціональна анатомія лімфатичної системи людини: навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів України / А.С.Головацький, Т.А.Александрович, Т.А.Головацький. – Ужгород, 2007. – 59 с.;

8. Алергічні стани, обумовлені імунопатологічними процесами. Анафілактичний шок: Методична розробка до практичного заняття для студентів ІІІ курсу стоматологічного факультету з клінічної імунології / І.С.Лемко, О.І.Лемко, С.М.Джупіна. – Ужгород, 2010. – 25 с.;

9. Імунна система слизових оболонок. Фактори місцевого імунного захисту. Мікробіоценоз порожнини рота: Методична розробка до практичного заняття для студентів ІІІ курсу стоматологічного факультету з клінічної імунології / І.С.Лемко, С.М.Джупіна. – Ужгород, 2010. – 11 с.;

10. Бронхіальна астма. Імунні механізми розвитку. Класифікація. Клінічна картина. Діагностика. Лікування. Профілактика: Методична розробка до практичного заняття для студентів ІІІ курсу стоматологічного факультету з клінічної імунології / І.С.Лемко, О.І.Лемко, С.М.Джупіна. – Ужгород, 2010. – 18 с.;

11. Первинні та вторинні імунодефіцити. ВІЛ-індукована хвороба: клініка, діагностика, лікування: Методична розробка до практичного заняття для студентів ІІІ курсу стоматологічного факультету з клінічної імунології / І.С.Лемко, С.М.Джупіна. – Ужгород, 2010. – 24 с.;

12. Сучасні погляди на структуру і функції імунної системи. Методика оцінки імунної системи та її розладів: Методична розробка до практичного заняття для студентів ІІІ курсу стоматологічного факультету з клінічної імунології / І.С.Лемко, С.М.Джупіна. – Ужгород, 2010. – 20 с.;

13. Алергічні стани, обумовлені імунопатологічними процесами. Анафілактичний шок: Методична розробка до практичного заняття для студентів ІІІ курсу стоматологічного факультету з клінічної імунології / І.С.Лемко, О.І.Лемко, С.М.Джупіна. – Ужгород, 2010. – 25 с.;

14. Фізична реабілітація при захворюваннях та травмах нервової системи: збірник тестів (для магістрів) / Т.А.Головацький, Т.А.Александрович, Ф.Г.Філак. – Ужгород: Видавництво УжНУ “Говерла”, 2010. – 79 с.;

15. Фізична реабілітація у неврології: збірник тестів (для магістрів) / Ф.Г.Філак, Т.А.Александрович, Т.А.Головацький. – Ужгород: Видавництво УжНУ “Говерла”, 2011. – 68 с.;

16. Методичні рекомендації для самопідготовки до практичних та семінарських занять з пульмонології для студентів VI курсу медичного факультету: Методи функціонального обстеження бронхо-легеневої системи / О.І.Лемко – Ужгород, 2012. – 25 с.;

17. Лабораторне дослідження мокротиння при захворюванні органів дихання та туберкульозі: методичні рекомендації / Л.В.Дичка. – Ужгород, 2012. – 27 с.;

18. Лікувальна фізична культура при захворюваннях органів травлення: методичні рекомендації / В.С.Сухан, Л.В.Дичка, О.С.Блага. – Ужгород, 2014. – 42 с.;

19. Лікувальна фізична культура при захворюваннях і травмах нервової системи: методичні рекомендації / В.С.Сухан, Л.В.Дичка, О.С.Блага. – Ужгород, 2014. – 51 с.;

20. Лікувальна фізична культура при захворюваннях органів дихання: методичні рекомендації В.С.Сухан, Л.В.Дичка, О.С.Блага. – Ужгород, 2014. – 51 с.;

21. Лікувальна фізична культура в акушерстві і гінекології: методичні рекомендації / В.С.Сухан, Л.В.Дичка, О.С.Блага. – Ужгород, 2014. – 62 с.;

22. Лікувальна фізична культура при захворюваннях органів травлення: методичні рекомендації / В.С.Сухан, Л.В.Дичка, О.С.Блага. – Ужгород, 2014. – 42 с.;

23. Муковісцидоз – причини, лікування, перспективи: методичні рекомендації / О.М.Горленко, І.Г.Рошко, А.І.Томей, І.С.Лемко, Г.І.Мороз, С.В.Лукащук, A.Feketeova, K. – Ужгород, 2014. – 32 с.;

24. Функціональна анатомія проекційних провідних шляхів центральної нервової системи і черепних нервів у схемах: Навчально-методичний посібник для студентів медичного і стоматологічного факультетів, факультету здоров’я людини / Головацький А.С., Кочмарь М.Ю., Александрович Т.А., Головацький Т.А. – Ужгород, 2016. – 62 с.

Контакти

  • 88000, Україна
    м. Ужгород,
    вул. Великокам'яна, 10

  • +38 0312 637462

  • isl@rehab.uzhgorod.ua