24-25 травня 2018 - Науково-практична конференція «Спелеотерапія та її штучні аналоги в Україні: становлення та перспективи»

Міністерство охорони здоров’я України
Постійно діюча комісія по спелеотерапії Міжнародного товариства спелеології при ЮНЕСКО
Департамент охорони здоров’я Закарпатської ОДА
Державна установа «Науково-практичний медичний центр «Реабілітація» МОЗ України»
Українська алергологічна лікарня
Обласна алергологічна лікарня

Інформаційне повідомлення

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь в науково-практичній конференції з міжнародною участю «Спелеотерапія та її штучні аналоги в Україні: становлення та перспективи», яка присвячена 50-річчю спелеотерапії в Україні і відбудеться 24-25 травня 2018 р. в Українській алергологічній лікарні (смт. Солотвино) (Номер державної реєстрації 147).
В програмі заплановані виступи провідних вчених в галузі пульмонології, алергології та імунології.

Місце проведення: Українська алергологічна лікарня, Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт. Солотвино, вул.Терека, 42

Основні напрямки роботи конференції:
1. Історія розвитку спелеотерапії і галоаерозольтерапії;
2. Дослідження механізмів лікувального впливу спелеотерапії;
3. Ефективність спелеотерапії при різних патологічних станах та її місце в системі бронхо-легеневої реабілітації;
4. Галоаерозольтерапія: науковий підхід до розробки лікувальних технологій, механізми лікувального впливу, використання;
5. Спелеотерапія та галоаерозольтерапія в дерматології, ЛОР-патології та інших захворюваннях;
6. Інші немедикаментозні методи в реабілітації хворих з бронхолегеневою патологією;
7. Особливості використання спелео- та галоаерозольтерапії в дитячому віці.
До участі в Конгресі запрошуються: лікарі пульмонологи, алергологи, клінічні імунологи, педіатри, дерматологи, ЛОР-лікарі, лікарі загальної практики.

Реєстрація учасників конференції: 23 травня 2018 р. з 15-00 до 19-00
24 травня 2018 р. з 8-00 до 10-00

Реєстраційний внесок за участь у конференції: 200 грн.

Реєстраційний внесок включає участь у всіх заходах конференції, отримання матеріалів конференції, кава-брейки, сертифікату.

Матеріали конференції будуть опубліковані у вигляді наукового збірника.
Тези подаються українською, російською чи англійською мовою, друкуються інтервалом 1,5 шрифт Times New Roman, 12 пунктів, 1-3 сторінки формату А4.
Оформлення тез:
Заголовок набирається великими літерами; наступний абзац – Прізвище, ім’я по батькові авторів; наступний абзац – назва організації, місто. Тези повинні бути структурованими: вступ, мета, матеріали і методи, результати та висновки. В кінці подається коротке резюме англійською мовою, з вказанням назви роботи, авторів, організації, основних результатів.
Електроний варіант тез та скан-копії (друкований варіант із підписами авторів, візою керівника установи, печаткою та контактним телефоном автора) надсилають на адресу:
Українська алергологічна лікарня, Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт. Солотвино, вул.Терека, 42
e-mail:
dzual@ukr.net
rehab_uzh@ukr.net

Оплата публікації тез складає 100 грн.

Кінцевий термін подання тез: 31 березня 2018 р.

Всі види оплат проводяться на р/р:

При оплаті, будь-ласка, зазначайте «добровільний внесок за участь у конгресі (друк тез)».

З приводу участі звертатися до Оргкомітету конгресу:
+ 38(0312) 63-74-62
+ 38(03134) 3-20-36
моб.: (067) 3100336 – Майор Андрій Андрійович
(098) 4577975, (066) 8580570 – Данко Світлана ЙосипівнаЗАЯВКА НА УЧАСТЬ
у роботі конференції
«Спелеотерапія та її штучні аналоги в Україні: становлення та перспективи»
(24-25 травня 2018 р., смт. Солотвино)

Прізвище, ім’я, по батькові:

Науковий ступінь, вчене звання:

Місце роботи:

Посада:

Адреса для листування:
Контактні телефони:
Служб.:_____________________________ Мобільн.: ________________________________
Факс.: ______________________________ Е-mail: __________________________________

Тематичний напрям:

Бажана форма участі (підкреслити):
усна доповідь стендова доповідь публікація
участь у роботі конференції

Назва доповіді:________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Чи необхідне проживання (підкреслити): Так Ні

Розміщення:   з ___________   до   _____________ 2018 року.


Підпис учасника: ____________________

Контакти

  • 88000, Україна
    м. Ужгород,
    вул. Великокам'яна, 10

  • +38 0312 637462

  • isl@rehab.uzhgorod.ua